0948 485 0225 | 0950 172 6227 alternatiboshop@gmail.com

Immunity Formula 27 Lagnob Capsules

175.00

Ayon sa pag-aaral ang dahon at prutas nito ay mayaman sa phenolics, organic acids, and volatile compounds. Ang 80% methanol extract naman ng Lagnob tree ay may antituberculosis activity, ito ay ayon sa pag-aaral ni Khadabadi, et.al. na may pamagat na “Hepatoprotective effect of Ficus carica leaf in chronic hepatitis,” Dagdag pa nito, ang Lagnob ay mataas sa Vitamins, at minerals na siyang nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system.

50 in stock

Description

Ang Fictus septica ay isang maliit na punongkahoy, umaabot lang ito mula tatlo hanggang walong metro. Ito ay tinatawag na Hauili Tree o Fig tree sa ingles. Kinukonsidera itong diuretic, sudorific, antiherpetic, at antirheumatic. Ayon sa Philippine Medicinal plants database, ginagamit ang Lagnob tree dito sa Pilipinas bilang diuretic, ginagawa itong decoction at iniinum. Ang mga dahon naman nito ay nilalapat sa namamagang kasu-kasuan dahil ito ay isang gamot para sa rheumatism. Ginagamit naman ito ng mga Ifugaos para sa diarrhea, cough, malaria at stomach problems.

Additional information

Weight .05 kg
Dimensions 3 × 3 × 6 cm