0948 485 0225 | 0950 172 6227 alternatiboshop@gmail.com
Sale!

Dok F Kiddos Toothpaste 30% Discount

84.00

Ang Kiddos Toothpaste ng Dok Alternatibo ay sadyang ginawa na may strawberry flavor upang magustuhan ng mga kabataang mahirap magsipilyo

Out of stock

Category: Tag:

Description

 

Ingredients: Fulvic Minerals, Sobitol, Sodium Carboxymetsyle cellulose, SL30, Hydrated silica, Xanthan gum, Carrageenan, Polyethylene glycol, Sodium saccharin, Mint flavor, Sodium pyrophosphate, Sodium benzoate, Aqua

Ang Kiddos Toothpaste ng Dok Alternatibo ay sadyang ginawa na may strawberry flavor upang magustuhan ng mga kabataang mahirap Mainam itong gamitin dalawang beses sa isang raw upang maiwasan ang tooth decay ng mga batang may edad 6 na taon pababa. Sa tulong naman ng Dok F Fulvic minerals, ang pormulasyon ito ay mayaman sa antioxidant at antimicrobial properties kaya mainam itong gamitin upang maiwasan ang mineral loss sa ngipin at mas mapatibay pa ang mga ito.

Benefits

  •  keeps the teeth stronger
  • protects against tooth decay
  • helps prevent plaque and tartar
  • removes stains and food debris
  • prevents mineral loss
  • contains antibacterial properties
  • promotes whiter teeth
  • protects against cavities
  • strawberry-flavored
  • prevents bad breath

Additional information

Weight .06 kg
Dimensions 3 × 16 × 3 cm