0948 485 0225 | 0950 172 6227 alternatiboshop@gmail.com
Sale!

Cholesterol Formula 162 Wild Honey with Artichoke

Original price was: ₱380.00.Current price is: ₱266.00.

Ang wild honey, na pangunahing sangkap ng Dok F Cholesterol Formula 162, ay isang natural at organikong honey na ginawa ng mga wild hornets ay punong- puno ng mga nutrients at mga minerals na kinakailangan ng katawan tulad ng unique properties nitong “oligosaccharides” na siyang tumutulong sa pag-papadami ng mga beneficial bacteria sa ating colon.

149 in stock

Category: Tag:

Description

Unique Advantages of Dok F Cholesterol Formula 162 Wild Honey with Artichoke

 1. It has a unique and superior mixture of nutrients because of the added Fulvic Minerals and Multivitamins. In addition, it contains Wild Honey that has a distinct aroma which slightly varies depends on the source of wild Hornets.
 2. It is extraordinary than other supplements because it has no overdose, you are 100% safe because all ingredients are natural and organic.
 3. Other than the main benefit, it has other underlying amazing benefits because of its highly selected ingredients
 4. Our laboratory is duly approved and inspected by DFA.

Sa tulong ng Fulvic minerals at multivitamins ang pormulasyon na ito ay nakakatulong din upang maiwasan ang cancer, hypertension, cardiac arrest, ADHD o attention Deficit Hyperactivity Disorder, menstrual irregular cycle at gastrointestinal problems.

Dahil sa pinagsamang pormulasyon ng Artichoke, Rosehips , Menthol arvensis, Eucalyptus, Chamomile, Clove oil, at Lemon + Orange, ay nakakatulong sa mapababa ng bad cholesterol level, high blood pressure at metabolic syndrome, malunasan ang pamamaga at maimprove ang daloy ng dugo.

Nakakatulong din ito sa pagpapatibay ng immune system upang maiwasan o malabanan ang free radicals damage na siyang dahilan ng pagkakaroon ng malubhang karamdaman, nagtataglay rin ito ng Vitamin C, Vitamin K, magnesium, phosphorus, potassium at iron.

BENEFITS:

 • Contains a ton of proteins
 • Rich in fiber
 • improves gut health
 • Boosts immune system
 • Contain antioxidant properties
 • Treats allergies
 • Lowers body fat
 • Eases coughs
 • Aids weight loss
 • Inhibits cancer cell growth
 • Reduces the risk of heart attacks and strokes
 • Prevents type 2 diabetes
 • Lowers blood sugar and blood pressure
 • Prevents constipation
 • Enhances heart health
 • lowers LDL “bad” cholesterol levels
 • Improves liver health
 • Smooth bowel movements
 • Regulates blood pressure level
 • Treats hangover
 • Detoxifies the digestive system
 • Helps weight loss
 • Prevents risks of diabetes
 • Prevents metabolic syndrome
 • Good source of iron
 • Prevents anemia
 • Improves skin health and appearance
 • Builds strong bones
 • Boosts immunity