Vaporight Essential Oil – Liquid Menthol BUY 1 TAKE 1

300.00

 

Ang Liquid menthol oil nakakapabawas ng muscle and joint pain. Kapagpinapahiditosa parte ng katawannamasakitmayroonitong instant relief. Nababawasanrinnitoangmgapamamaga. Angpag-amoyrinnito ay may malakingtulongsamgataong may sinusitis dahilito ay decongestant, malibandyan, itorinnakaka suppress saating appetite at napapawalarinnitoangatingmga food cravings.

100 in stock

Category:

Description

 

Ingredients: Menthol, Liquid menthol oil and Dok F fulvic minerals.

Benefits:

 • Instant relief for headache
 • Decongestant
 • Helps you sleep well
 • Aromatherapy solution
 • Soothes muscle aches
 • Improves mood
 • Energy booster
 • Fast relief for insect bites, itches and allergies
 • Good for the skin
 • Non-irritant
 • Cure for skin diseases and allergies
 • Helps you relax
 • Aid for stress
 • Aid for insomnia

 

Angvaporight essential oil ay isangkakaibangvapor oil dahilsamgasangkapnito. Angkombinasyon ng menthol at dinagdagan pa ng unique nasangkapnafulvic minerals at liquid menthol oil ay isangnapakaepektibong essential oil.

Ito ay nagpaparelax at nagpapagandasaating mood. Ito rin ay decongestant. Ito rin ay instant relief sapananakit ng iyongulo. DahilsataglaynitongDok F fulvic minerals nanakakagamot ng mga skin diseases, pwedeitongpanlabansamga bacterial, fungal at viral infection saatingbalat. Kapagnakagat ng mgainsektopwederinitoipahidsabalat para iwaspangangati.

Ito rin ay nakalagaysa Amber Glass Bottles natalagangnagpoprotektasaating essential oil labansamatindinginit, blue light, UV rays at mulasamganakakasamangkemikal. Ito rin ay nagpapanatilisa taste, aroma at nutrisyonnanasaprodukto. Wala ring makakapasoknaanomangnakakasamangkemikalsalalagyandahilsaproteksyonnahatid ng high-class bottles naito.

Ito rin ay nakalagay sa Amber Glass Bottles na talagang nagpoprotekta sa ating essential oil laban sa matinding init, blue light, UV rays at mula sa mga nakakasamang kemikal. Ito rin ay nagpapanatili sa taste, aroma at nutrisyon na nas aprodukto. Wala ring makakapasok na anomang nakakasamang kemikal sa lalagyan dahil sa proteksyon na hatid ng high-class bottles na ito.

 

DIRECTIONS:

For ages 12 years old and above, apply topically to chest, temples, lower back, back of the neck or aching muscles and joints.

Additional information

Weight .12 kg
Variants

Eucalyptus, Orangemint, Peppermint, Olive