Vaporight Essential Oil –Orange Mint BUY 1 TAKE 1

300.00

 

Ang Orange oil aynagpapa relax at nagpapagaan ng atingpakiramdam. Mabangoangamoynito kaya mas napapagandanitoangating mood. Ito rin ay ginagamitbilang aromatherapy. Ito rin ay may antimicrobial properties. Ito rin ay nagsisilbing pain reliever samgataongnakakaranas ng short-term pain tulad ng pananakit ng ulo, back pain, joint and muscle pain.

100 in stock

Category:

Description

 

Ingredients: Menthol, Orange Oil and Dok F Fulvic Minerals

Benefits:

 • Instant relief for headache
 • Decongestant
 • Helps you sleep well
 • Aromatherapy solution
 • Soothes muscle aches
 • Improves mood
 • Fast relief for insect bites, itches and allergies
 • Good for the skin
 • Non-irritant
 • Cure for skin diseases and allergies
 • Helps you relax
 • Aid for stress
 • Aid for insomnia

 

Angvaporight essential oil ay isangkakaibangvapor oil dahilsamgasangkapnito. Angkombinasyon ng menthol at dinagdagan pa ng unique nasangkapnafulvic minerals at Orange oil ay isangnapakaepektibong essential oil.

Ang unique napormulasyonnaito ay nagpaparelax at nagpapagandasaating mood. Ito rin ay decongestant. Ito rin ay instant relief sapananakit ng iyongulo. DahilsataglaynitongDok F fulvic minerals nanakakagamot ng mga skin diseases, pwedeitongpanlabansamga bacterial, fungal at viral infection saatingbalat. Kapagnakagat ng mgainsektopwederinitoipahidsabalat para iwaspangangati.

Ito rin ay nakalagay sa Amber Glass Bottles na talagang nagpoprotekta sa ating essential oil laban sa matinding init, blue light, UV rays at mula sa mga nakakasamang kemikal. Ito rin ay nagpapanatili sa taste, aroma at nutrisyon na nas aprodukto. Wala ring makakapasok na anomang nakakasamang kemikal sa lalagyan dahil sa proteksyon na hatid ng high-class bottles na ito.

 

DIRECTIONS:

For ages 12 years old and above, apply topically to chest, temples, lower back, back of the neck or aching muscles and joints.

Additional information

Weight .12 kg
Variants

Eucalyptus, Orangemint, Peppermint, Olive