Vaporight Essential Oil – Cinnamon Oil BUY 1 TAKE 1

300.00

 

Ang cinnamon oil ay maganda para sanagdidietdahilangpagamoynito ay nakakabawassaating food cravings. Ang cinnamon oil din ay kayanglabananang toe-nail fungus dahil may taglayitong antimicrobial properties. Kaya din nitonglinisananghangin at nagpapaganda ng amoysapaligid.

100 in stock

Category:

Description

 

Ingredients: Menthol, Cinnamon Oil and Dok F fulvic minerals

Benefits:

 • Instant relief for headache
 • Decongestant
 • Helps you sleep well
 • Aromatherapy solution
 • Soothes muscle aches
 • Improves mood
 • Fast relief for insect bites, itches and allergies
 • Good for the skin
 • Non-irritant
 • Cure for skin diseases and allergies
 • Helps you relax
 • Aid for stress

Angvaporight essential oil ay isangkakaibangvapor oil dahilsamgasangkapnito. Angkombinasyon ng menthol at dinagdagan pa ng unique nasangkapnafulvic minerals at cinnamon oil ay isangnapakaepektibong essential oil.

Ang unique napormulasyonnaito ay nagpaparelax at nagpapagandasaating mood. Ito rin ay decongestant. Ito rin ay instant relief sapananakit ng iyongulo. DahilsataglaynitongDok F fulvic minerals nanakakagamot ng mga skin diseases, pwedeitongpanlabansamga bacterial, fungal at viral infection saatingbalat. Kapagnakagat ng mgainsektopwederinitoipahidsabalat para iwaspangangati.

Ito rin ay nakalagay sa Amber Glass Bottles na talagang nagpoprotekta sa ating essential oil laban sa matinding init, blue light, UV rays at mula sa mga nakakasamang kemikal. Ito rin ay nagpapanatili sa taste, aroma at nutrisyon na nas aprodukto. Wala ring makakapasok na anomang nakakasamang kemikal sa lalagyan dahil sa proteksyon na hatid ng high-class bottles na ito.

DIRECTIONS:

For ages 12 years old and above, apply topically to chest, temples, lower back, back of the neck or aching muscles and joints.

Additional information

Weight .12 kg
Variants

Eucalyptus, Orangemint, Peppermint, Olive